We're looking for a new makerspace intern!
Jun 19, 2024

**ENGLISH VERSION BELOW**

Ben jij geïnteresseerd in design en digitale fabricage? Wil jij leren werken in een Makerspace? Contact Amsterdam is op zoek naar een stagiair om lopende opdrachten en projecten te ondersteunen.  Bovendien bieden we je de middelen, machines en ondersteuning om je eigen creatieve project te ontwikkelen.

Wij bieden

Wij zullen je leren hoe je de belangrijkste machines gebruikt: de laser snijder, CNC freesmachine, 3D-printer,formaatzaag en anderen. Je hebt toegang tot de Makerspace tijdens werkuren en een begeleider tijdens je stage. Daarnaast laten we je kennis maken met de Amsterdamse maker scene.

Wie ben jij?

 • Goed kunnen communiceren, nieuwsgierig en gemotiveerd om in een team te werken.
 • Basis kennis van de Makerspace machines (is een pre);
 • Ervaring met of interesse in prototypen;
 • Kan werken 3D design software
 • Geïnteresseerd in creatieve experimenten en digitaal knutselen;
 • In staat om zelfstandig te werken in een dynamische en creatieve omgeving.
 • Ervaring met Adobe Illustrator/inkscape

Wat we van je vragen

 • Bijdragen aan een veilige en prettige werkomgeving;
 • Helpen met het schoonmaken, onderhouden en verbeteren van de Makerspace;
 • Samen met je begeleider manage je de Makerspace
 • Aanwezigheid tijdens events.

Wij bieden

Een werkplek waar je in korte tijd veel kunt leren en ruimte voor persoonlijke groei. Je komt te werken in een jonge, dynamische en flexibele omgeving en krijgt veel verantwoordelijkheid; Daarnaast is er volop ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Contact Amsterdam biedt een stagevergoeding van € 300,- per maand bij een fulltime werkweek. Je stageperiode en werkdagen kunnen in overleg worden bepaald, maar idealiter duurt de stage 6 maanden, van september 2024 tot en met februari 2025.

Contact Amsterdam heeft uiteraard een accreditatie van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven(SBB) zodat we voldoen aan de eisen om studenten op te mogen leiden.

Voor informatie over deze stageplek kun je contact opnemen met rutger@contactamsterdam.nl. Als je wilt solliciteren op deze stageplek, stuur dan je sollicitatie (cv + motivatie) onder vermelding van ‘stage MAKERSPACE’ naar rutger@contactamsterdam.nl

______________________________________

Are you interested in design and digital manufacturing? Do you want to learn how to work in a Makerspace? Contact Amsterdam is looking for an intern to support current assignments and projects. We also offer you the tools, machines and support to develop your own creative project.

What we offer

We will teach you how to use the most important machines: the laser cutter, CNC milling machine, 3D printer, format saw and others. You will have access to the Makerspace during working hours and a supervisor during your internship. We will also introduce you to the Amsterdam maker scene.

Who are you?

 • A good communicator, curious and motivated to learn new skills
 • Basic knowledge of the Makerspace machines (a plus);
 • Experience or interest in prototyping and product design;
 • Can work with 3D softwares (a plus)
 • Experience with Adobe Illustrator/inkscape
 • Interested in creative experimentation and digital tinkering.
 • Able to work independently in a dynamic and creative environment.

What we ask of you

 • Contribute to a safe and pleasant working environment;
 • Managing the Makerspace together with your mentor
 • Help clean, maintain and improve the Makerspace
 • Presence during events and workshops

We offer you

A workplace where you can learn a lot in a short period of time and space for personal growth. You will work in a young, dynamic and flexible environment and will have a lot of responsibility; there is also plenty of room for your own initiative and creativity. Contact Amsterdam offers an internship fee of € 300,- per month with a full time working week. Your internship period and working days can be determined in consultation, but ideally the internship will last 6 months, from September 2024 till February 2025.

Contact Amsterdam has been accredited by the Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) to meet the requirements for training students.

For information about this internship, please contact rutger@contactamsterdam.nl. If you would like to apply for this internship position, please send your application (CV + motivation) stating 'internship MAKERSPACE' to rutger@contactamsterdam.nl