Course Furniture Design: digital fabrication tools
Oct 4, 2022

CursusMeubelontwerp en realisatie

Ontwerp enmaak jouw meubel met digitale maaktechnieken: laser & CNC frees.

Meubelmakers combineren steeds vaker het gebruik van traditionele techniekenmet moderne en technologische maaktechnieken. Hoe handig je ook bent met dedecoupeerzaag, een perfecte cirkel uitfrezen op de CNC is wel heel gemakkelijk.Maar hoe gebruik je de CNC-frees en lasersnijder om jouw meubel te realiseren?En wat betekenen deze digitale technieken in de ontwerpfase?

 

Van conceptnaar ontwerp tot eindproduct

Tijdens deze4-daagse cursus in Amsterdam ga je een designmeubel ontwerpen op basis van jouweigen concept.Aan het eind van de cursus ben je in staat om dit concept uit tewerken en met diverse (digitale) tools jouw gevisualiseerde eindproduct terealiseren. Je leert bijvoorbeeld jouw ontwerp te vertalen naar een technischetekening en om met het softwareprogramma Fusion 360 de laser en CNC aan testuren. De laatste dag ga je naar huis met jouw eigen designmeubel en ben je instaat om zelfstandig:

·     Te werken in onze Makerspace

·     (technische) tekening te maken

·     Jouw tekening omzetten in een 3D model met Fushion360

·     Zaterdag 21 mei van 10:00 tot 14:00 (inclusief lunch)

·     Aansturen van de Laser en CNC

·     Proefjes draaien op de laser en CNC

·     Je design aan te passen en te perfectioneren

Leer van eenpro

De CursusWordt gegeven door Rutger Oomkes. Hij is in verschillende maakplaatsen werkzaamgeweest en werkt als maakcoach voor jongeren. In 2019 volgde hij de Fabacademy(how to make almost everything) en heeft veel kennis opgedaan over digitalefabricage. Rutger heeft zicht gespecialiseerd in het bedenken en uitwerken vanprototypes. Sinds 2015 is hij ook eigenaar van Gronings Wild. Hij kent demogelijkheden van een Makerspace en zal helpen uw design te realiseren.

 

Niveau: beginner met enigecomputerervaring.

Groepsgrootte: Maximaal 4 deelnemers

Introductieprijs: €249,00 Incl. BTW en Excl.Materiaal

Cursusdata: (bij voldoende aanmeldingen)

·     Zaterdag 28 mei van 10:00 tot 14:00 (inclusief lunch)

·     Zaterdag 1 juni van 10:00 tot 14:00 (inclusief lunch)

·     Zaterdag 4 juni van 10:00 tot 14:00 (inclusief lunch)

·     Zaterdag  11 juni van 10:00 tot 14:00 (inclusief lunch)

 

Dag 1: Vanidee naar concept

We beginnenmet een kennismaking en rondleiding door de Makerspace. Daarna gaan we directaan de slag met de conceptfase: het schetsenen bedenken van ideeën voor jouwdesignmeubel en de verschillende onderdelen.Daarmee verkennen we samen degrenzen van wat er mogelijk is. We onderzoeken wat wel of niet werkt.

Met een goeddoordacht designconcept gaan we de tekening samen omzetten naar een technischetekening en deze vervolgens vertalen naar een 3D simulatie. In deze fase wordtgoed gekeken naar verbetering en aanpassingen die gedaan kunnen worden in hetontwerp.


·      Creativiteitstechnieken en idee uitwerking

·     Conceptdesign en ontwerpproces

·     Experimenteren en modellen maken

 

Dag 2:Prototyping met de laser

Dag tweekrijg je alle ‘ins and outs’ te leren over het lasersnijden en hoe we dezetechniek kunnen gebruiken voor prototyping van jouw designmeubel. Je leert overde werking van onze lasersnijders, de verschillende materiaalsoorten die jekunt gebruiken, instellingen voorvermogen, snelheid en veiligheidsaspecten.

·     Kennismaking en aansturen lasersnijden

·     Jouw ontwerp klaarmaken voor de lasersnijder

 

Dag 3: CNCIntroductie

Detoepassingen van CNC-machines hebben een grote vlucht genomen, op dag drieonderzoeken we de toepassingsmogelijkheden van de CNC voor jouw ontwerp. Jekrijgt inzicht in de programmatuur, machinebediening en frees technischegrondbeginselen.

 

·     Instellen en bedienen van de CNC-machine

·     Toezicht houden op het verloop van de productie

·     Basiskennis van het programmeren van CNC-machines

 

Dag 4: Designuitfrezen op de CNC

Op delaatste dag ga je jouw designmeubel assembleren en afwerken om het productvervolgens mee naar huis nemen. Op dit punt aangekomen ben je in staat omzelfstandig de stappen te doorlopen om jouw ontwerp ideeën te realiseren viahet gebruik van digitale fabricagetechnieken.

 

·     Assemblagevan jouw designmeubel

·     Samenvattingvan de cursus

Deelnemenaan deze cursus?
Voordeelname aan deze cursus kunt u per mail contact opnemen met Rutger Ooms:rutger@contactamsterdam.nl.